USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

SOBRE

COMISIONS DE TREBALL

Cultura, formació i Universitats

SUBCOMISSIÓ CONFERÈNCIES Coordinador:
Sr. Fco. Havier Hernández Manera

Membres:
 • D.José Javier Bonet Llull
 • Sr. Andreu Perelló Contestí

SUBCOMISSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUA Coordinador:
Sr. Miguel Ángel Valens Gutiérrez

Membres:
 • Sr. José Javier Bonet Llull
 • Sra. Emilia Goyanes Castro
 • Sr. Federico Hermosel Garrigue
 • Sr. Marcos Martínez Vicedo
 • Sr. Remigi Gornés Marqués

Economía y pressupostos

Coordinador:
Sr. Federico Hermosel Garrigue

Membres:
 • Sr. Antoni Mir Llabrés
 • Sr. Rafael A. Cerdó Pérez

Relacions institucionals i administracions públiques

Coordinador:
Sr. Miguel Ángel Valens Gutiérrez

SUBCOMISSIÓ DE SEGURETAT SOCIAL Membres:
 • Sr. Bartolomé Bosch Agadía
 • Sra. Apolonia Julià Andreu

SUBCOMISSIÓ JUSTÍCIA Membres:
 • Sr. Antoni Mir Llabrés
 • Sr. Rafael Aguiló Inglés

Innovació y excel·lència

Coordinador:
Sra. Apolonia Julià Andreu

Membres:
 • Sr. José Javier Bonet Llull
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva

Actes socials i esdeveniments

Coordinador:
Sr. Rafael A. Cerdó Pérez

Membres:
 • Sra. Emilia Goyanes Castro
 • Sr. Andreu Perelló Contestí
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva

Deontología e intrusisme

Coordinador:
Sr. Rafael A. Cerdó Pérez

Membres:
 • Sr. Rafael Aguiló Inglés
 • Sr. José Javier Bonet Llull

Relacions externes, imatge i comunicació

Coordinador:
Sr. Bartolomé Bosch Agadía

Membres:
 • Sr. Fco. Javier Hernández Manera
 • Sr. Miguel Ángel Valens Gutiérrez

IBIZA Y FORMENTERA Coordinador:
Sr. Marcos Martínez Vicedo

Membres:
 • Sr. José Javier Bonet Llull
 • Sr. Miguel Ángel Valens Gutiérrez

MENORCA Coordinador:
Sr. Remigi Gornés Marqués

Membres:
 • Sr. José Javier Bonet Llull