USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

SOBRE

COMISIONS DE TREBALL

Cultura, formació i Universitats

SUBCOMISSIÓ CONFERÈNCIES Coordinador:
Sr. Fco. Javier Hernández Manera

Membres:
 • D.José Javier Bonet Llull

SUBCOMISSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUA Coordinador:
Sr. Miguel Ángel Valens Gutiérrez

Membres:
 • Sra. Emilia Goyanes Castro
 • Sr. Federico Hermosel Garrigue
 • Sr. Marcos Martínez Vicedo
 • Sr. Remigi Gornés Marqués

Economía y pressupostos

Coordinador:
Sr. Federico Hermosel Garrigue

Membres:
 • Sr. Bartolomé Bosch Agadía
 • Sr. Rafael A. Cerdó Pérez

Relacions institucionals i administracions públiques

Coordinador:
Sra. Apolonia Julià Andreu

SUBCOMISSIÓ DE SEGURETAT SOCIAL Membres:
 • Sr. José Javier Bonet Llull
 • Sr. Andreu Perelló Contestí
 • Sra. Adela Soriano Fiallega
 • Sra. Emilia Goyanes Castro

SUBCOMISSIÓ JUSTÍCIA Membres:
 • Sr. Bartolomé Bosch Agadía
 • Sr. Rafael A. Cerdó Pérez
 • Sr. Rafael Aguiló Inglés
 • Sr. Francisco Ledesma Olmedo

Innovació y excel·lència

Coordinador:
Sra. Maria Gracia Matas Oliva

Membres:
 • Sra. Apolonia Julià Andreu
 • Sra. Adela Soriano Fiallega

Actes socials i esdeveniments

Coordinador:
Sr. Fco. Javier Hernández Manera

Membres:
 • Sra. Emilia Goyanes Castro
 • Sr. Andreu Perelló Contestí
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva

Deontología e intrusisme

Coordinador:
Sr. Rafael A. Cerdó Pérez

Membres:
 • Sr. Rafael Aguiló Inglés
 • Sr. José Javier Bonet Llull

Relacions externes, imatge i comunicació

Coordinador:
Sra. Apolonia Julià Andreu

Membres:
 • Sra. Maria Gracia Matas Oliva
 • Sra. Adela Soriano Fiallega

IBIZA Y FORMENTERA Coordinador:
Sr. Marcos Martínez Vicedo

Membres:
 • Sr. José Javier Bonet Llull

MENORCA Coordinador:
Sr. Remigi Gornés Marqués

Membres:
 • Sr. José Javier Bonet Llull

Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears

Coordinador:
Sr. Rafael Cerdó Pérez

Membres:
 • Sr. José Javier Bonet Llull
 • Sr. Bartolomé Bosch Agadía
 • Sra. Apolonia Julià Andreu
 • Sr. Federico Hermosel Garrigue