USUARIS REGISTRATS
ERROR: GalModuloUltimasS: Falta parámetro carpetaRaiz

AGENDA

AGENDA MENSUAL

Àrea geogràfica:
Seccions:

Maig 2013

esdeveniments principals durant el mes
01
02
03
04
05
06
05/2013
Maig de 2013
Conferencias
MARC JURÍDIC DE LES PRÀCTIQUES NO LABORALS D'ESTUDIANTS, RELACIONS ENTRE BECARIS I EMPRESES I LES SEVES DIFERÈNCIES AMB LES RELACIONS LABORALS

  Inscripció tancada

gratis
07
08
05/2013
Maig de 2013
Conferencias
NOVETATS CAMPANYA DE LA RENDA 2012

  Inscripció tancada

gratis
09
10
05/2013
Maig de 2013
Conferencias
IBIZA - FORMENTERA
JORNADA SOBRE NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

gratis
10
05/2013
Maig de 2013
Actos de otras entidades
JORNADA D’INNOVACIÓ SOCIAL I EMPRESA: CANVIANT LES PRÀCTIQUES SOCIALS DES DE LES EMPRESES

gratis
11
12
13
05/2013
Maig de 2013
Conferencias
CONFERENCIA SOBRE LA REFORMA DE LES PENSIONS DUITA A TERME PER LA LLEI 27/2011

  Inscripció tancada

gratis
14
05/2013
Maig de 2013
Actos de otras entidades
EL TEU PRESENT, EL TEU FUTUR: MÀSTERS OFICIALS DE LA UIB

14
05/2013
Maig de 2013
Actos de otras entidades
I FORO ARANZADI CONCURSAL BALEARES
EDICION 2012-2013

15
16
05/2013
Maig de 2013
Actos de otras entidades
EL TEU PRESENT, EL TEU FUTUR: MÀSTERS OFICIALS DE LA UIB

17
18
19
20
05/2013
Maig de 2013
Conferencias
REIAL DECRET LEGISLATIU 4/2013, DE MESURES DE SUPORT A L'EMPRENEDOR I D'ESTIMUL DEL CREIXEMENT I DE LA CREACIO D'OCUPACIÓ

  Inscripció tancada

gratis
21
05/2013
Maig de 2013
Actos de otras entidades
EL TEU PRESENT, EL TEU FUTUR: MÀSTERS OFICIALS DE LA UIB

22
05/2013
Maig de 2013
Otros actos
FORMACION DEL NUEVO SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

gratis
23
24
25
26
27
05/2013
Maig de 2013
Actos de otras entidades
CAEB JORNADA SOBRE GESTIÓN PREVENTIVA DEL TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE

gratis
28
29
05/2013
Maig de 2013
Actos de otras entidades
ACTO COLEGIO NOTARIAL "ANTE PORTAM LATINAM”

30
05/2013
Maig de 2013
Actos de otras entidades
EL TEU PRESENT, EL TEU FUTUR: MÀSTERS OFICIALS DE LA UIB

31
ENQUESTA
Participaria en un fòrum professional que es creés a la web del Col·legi?
Sí, si estigués restringit als col·legiats i fos anònim.
Sí, si estigués restringit als col·legiats i no fos anònim.
No m'interessa.