català


castellano
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATSDilluns, 25 de juny de 2012

Noticias generales
El Il•lustre Col•legi de Graduats Socials dels Illes Balears i el Col•legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Balears signen un conveni de col•laboració

Palma, 25 de juny de 2012

José Javier Bonet i Silvia Núñez van rubricar un acord pioner que facilita l'accés al registre als Graduats Socials
El Il•lustre Col•legi de Graduats Socials dels Illes Balears i el Col•legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de Balears segellen un conveni de col•laboració per a l'intercanvi de manera segura de documentació electrònica entre ambdues parts. El president dels Graduats Socials en Balears, José Javier Bonet, i la Degana del Deganat Autonòmic dels Registradors en Balears, Silvia Núñez, van subscriure a la seu corporativa dels Graduats Socials a Palma un acord innovador i pioner a nivell estatal. La finalitat clara del present conveni és la de regular la presentació de documents electrònics per via telemàtica en els Registres i, en general, la comunicació electrònica fefaent entre els Graduats Socials i els Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles. Aquest conveni té una durada indefinida, tret que qualsevol de les parts ho denunciés expressament amb tres mesos d'antelació a la data que es pretengui donar per finalitzat.

El Deganat, a través dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, en la seva iniciativa d'afavorir l'interès públic i la seva vocació de servei a la societat, compta amb un sistema telemàtic de presentació de documents en aquests Registres que posa a la disposició dels Graduats Socials. Aquest sistema permetrà la comunicació bidireccional dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles amb els Graduats Socials, “facilitant tant la realització d'actes de comunicació fefaent, com l'intercanvi de documentació entre tots dos”, van assegurar les parts signatàries.

“Volem aconseguir amb aquest acord que sigui una realitat l'intercanvi de documentació electrònica entre tots els Graduats Socials i els Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles”, va apuntar José Javier Bonet, que va assegurar que el col•lectiu que representa manté una directa i satisfactòria relació amb els Registradors en la gestió davant els Registres de la documentació dels seus clients. “És un conveni molt interessant i eficaç per a nosaltres quant a la pràctica de les operacions registra'ls. Els col•legiats estan interessats a realitzar aquesta gestió mitjançant tramitacions electròniques a través del servidor web dels Registradors d'Espanya, tot això dins de les seves competències i per al compliment de les seves finalitats legalment establertes”, va agregar. Els compareixents, en funció dels seus respectius càrrecs i en l'exercici de les facultats que tenen conferides, van subscriure aquest conveni per a l'efectiva implantació i utilització d'un sistema de comunicacions segures, a més de comprometre's al compliment dels següents punts: La utilització de certificats de signatura electrònica que garanteixin la seguretat de les comunicacions a través de tècniques de xifrat; a realitzar les comunicacions directament, de punt a punt, sense intermediació ni dipòsit d'informació en el trànsit; a comprovar la vigència dels certificats de signatura dels intervinents en el mateix acte de signar i permetre deixar constància fefaent de la recepció de les comunicacions pel destinatari de les mateixes.

Les transaccions que es podran realitzar són: presentació de documents notarials electrònics remesos pel Notari; documents notarials electrònics no remesos pel Notari; documents complementaris electrònics; tancament registral; notificacions registrals; esmena de defectes i, entre unes altres, despatx del document.

El Col•legi de Graduats Socials té publicat al seu portal web, accessible per al Deganat i per als Registradors, un llistat amb tots els Graduats Socials col•legiats amb accés al sistema.

Les facilitats seran màximes ja que els documents podran presentar-se durant les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana. El president dels Graduats Socials també es va comprometre a desenvolupar quantes actuacions resultin precises a la seva xarxa per aconseguir la intercomunicació de les corresponents plataformes de comunicació.

Després de la rúbrica d'aquest conveni, Javier Misses, director del Centre d'Estudis Registrals i Registrador de la Propietat i Mercantil d'Eivissa, va explicar als col•legiats com funciona un Registre i la seva operativa telemàtica. “El Registre de la Propietat es va crear en 1861. Des d'aquesta data existeixen dos sistemes: l'anglosaxó, que és més privat; i el llatí, que és el més emprat a Europa i que atorga major seguretat jurídica”, va dir com a introducció als col•legiats.

Misses va explicar les diferents formes de presentar un document en el Registre: físicament, per correu, per fax i via telemàtica. “Aquesta última és la que està adquirint més força. Té l'avantatge de poder presentar el document a qualsevol hora del dia, a més de ser la forma més ràpida”, va assenyalar. Aquest registrador va desgranar el funcionament del sistema registral i en finalitzar va buidar quantes dubtes van tenir els Graduats Socials.


Més informació

Acceso al Convenio firmado (Acuerdos y colaboraciones)


+ info

Acceso al Convenio firmado (Acuerdos y colaboraciones)


OTRAS NOTICIAS

Els Graduats Socials exigeixen públicament un millor servei públic per a les empreses, treballadors i ciutadans de Balears
14/Maig/2015

Noticias generales
Els Graduats Socials exigeixen públicament un millor servei públic per a les empreses, treballadors i ciutadans de Balears


14/Maig/2015

Noticias generales
Nueve mil asuntos por reclamación de dinero y despido colapsan los juzgados de Balears


“El pitjor d'aquesta llei no és el que posa, si no el que no posa perquè la gent després ho interpreta a la seva manera”
14/Maig/2015

Noticias generales
“El pitjor d'aquesta llei no és el que posa, si no el que no posa perquè la gent després ho interpreta a la seva manera”


Jesús Murillo explica el règim de mòduls i estimació objectiva
6/Maig/2015

Noticias generales
Jesús Murillo explica el règim de mòduls i estimació objectiva


6/Maig/2015

Noticias generales
Báñez anuncia que la bonificación de los contratos a fijos discontinuos se extenderá a febrero

ALTRES NOTÍCIES


Memoria CGSIB 2013 Documento Adobe PDF (2,80 MB)


Información Proyecto Hombre Documento Adobe PDF (809 KB)


Información Proyecto Hombre Documento Adobe PDF (293 KB)


Caritas Documento Adobe PDF (327 KB) Veure tots


PORTADA


QUANT A CGSIB


EL GRADUAT SOCIAL


COL·LEGIATS


AGENDA


NOTÍCIES I NOVETATS


GALERÍA


ENLLAÇOS


CONTACTE


VENTANILLA ÚNICA

ÀREA PRIVADAENQUESTA

En relació a l'enviament de les circulars i la normativa diària:
Són útils les dues informacions.Bastaria rebre la normativa diària.Bastaria rebre la circular setmanal.No m'interessa.consultar resultats:89

Encuesta finalizada

ISO 9001 EC-2622/06Logo CGSIB Little
Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears
Parellades 12-A 07003 Palma de Mallorca, Tel: 971 229 033 Fax: 971 229 034