USUARIS REGISTRATS

AGENDA

AGENDA

Col·legi Junta Govern
XII PREMIOS FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD
Lloc: 
Salón de Actos Consejo General del Poder Judicial, Otras provincias. Otras provincias.
Dimecres 11 de desembre de 2019

12:30 h.

Asiste: Dª Apol·lònia Mª Julià, presidenta

  • Esdeveniment: XII PREMIOS FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD
  • lloc: Salón de Actos Consejo General del Poder Judicial, Otras provincias. Otras provincias.
  • Nom: Cognoms:
  • Hora de registre:
  • Preu:

    Després, enviï una còpia del comprovant a l'adreça %EMAIL%.

    Recordi que la seva plaça quedarà reservada només després de la recepció del comprovant de pagament.

ENQUESTA
En relació amb la pandemia ocasionada pel COVID-19, Creu Vè que el col·lectiu de Graduats Socials ha tingut i té suficient visibilitat en la societat?
Sens dubte, a rel de la pandemia el nostre col·lectiu és més visible
El nostre col·lectiu segueix sense ser visible en la societat
Sempre hem estat suficientment visibles independentment d'aquesta situació