USUARIS REGISTRATS

AGENDA

AGENDA

Conferencias
CONFERENCIA ON-LINE : ASPECTOS Y ACLARACIONES SOBRE ERTE’S, APLAZAMIENTOS, MORATORIAS, REDUCCIONES DE JORNADA Y OTROS
CONFERENCIA ON-LINE : ASPECTOS Y ACLARACIONES SOBRE ERTE’S, APLAZAMIENTOS, MORATORIAS, REDUCCIONES DE JORNADA Y OTROS
Lloc: 
Sede colegial., Palma de Mallorca. Mallorca.
Dimarts 28 d'abril de 2020

11:00 h.

El Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears junto con la Tesorería General de la Seguridad Social Illes Balears han organizado, en colaboración con la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears.

 

Formador: D. Felipe Bravo González. Asesor Técnico de la Dirección Provincia de la TGSS de Illes Balears.

Dirigida a Colegiados Ejercientes.

IMPORTANTE: Le informamos que con motivo del estado de alarma, la conferencia será on-line, no es necesaria su inscripción.

El mismo día 28 de abril se le remitirá la CLAVE y el PASSWORD de acceso.

 

  • Esdeveniment: CONFERENCIA ON-LINE : ASPECTOS Y ACLARACIONES SOBRE ERTE’S, APLAZAMIENTOS, MORATORIAS, REDUCCIONES DE JORNADA Y OTROS
  • lloc: Sede colegial., Palma de Mallorca. Mallorca.
  • Nom: Cognoms:
  • Hora de registre:
  • Preu:

    Després, enviï una còpia del comprovant a l'adreça %EMAIL%.

    Recordi que la seva plaça quedarà reservada només després de la recepció del comprovant de pagament.

ENQUESTA
En relació amb la pandemia ocasionada pel COVID-19, Creu Vè que el col·lectiu de Graduats Socials ha tingut i té suficient visibilitat en la societat?
Sens dubte, a rel de la pandemia el nostre col·lectiu és més visible
El nostre col·lectiu segueix sense ser visible en la societat
Sempre hem estat suficientment visibles independentment d'aquesta situació