USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

En relació amb la pandemia ocasionada pel COVID-19, Creu Vè que el col·lectiu de Graduats Socials ha tingut i té suficient visibilitat en la societat?
Sens dubte, a rel de la pandemia el nostre col·lectiu és més visible
35 Vots (44.87 %)
El nostre col·lectiu segueix sense ser visible en la societat
39 Vots (50.00 %)
Sempre hem estat suficientment visibles independentment d'aquesta situació
4 Vots (5.13 %)

Nombre de vots:78
VOTA ARA
En relació amb la pandemia ocasionada pel COVID-19, Creu Vè que el col·lectiu de Graduats Socials ha tingut i té suficient visibilitat en la societat?
Sens dubte, a rel de la pandemia el nostre col·lectiu és més visible
El nostre col·lectiu segueix sense ser visible en la societat
Sempre hem estat suficientment visibles independentment d'aquesta situació
Aquesta votació començà el dia 15/07/2020 y finalitzarà el dia 15/09/2020, queden 37 dias y 18 hores