USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Estaria vostè interessat en un curs de formació sobre diferents règims de la Seguretat Social?
Si, que inclogui Règim del la Mar i Empleats de la llar.
15 Vots (22.73 %)
Si, que inclogui Règim d'Artistes i Representants de Comerç.
3 Vots (4.55 %)
Si, que inclogui tots els anteriors.
48 Vots (72.73 %)

Nombre de vots:66
VOTA ARA
Estaria vostè interessat en un curs de formació sobre diferents règims de la Seguretat Social?
Si, que inclogui Règim del la Mar i Empleats de la llar.
Si, que inclogui Règim d'Artistes i Representants de Comerç.
Si, que inclogui tots els anteriors.
Aquesta votació començà el dia 24/09/2021 y finalitzarà el dia 31/01/2022, queden 7 dias y 19 hores
AGENDA