USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Estaria vostè interessat en un curs de formació sobre diferents règims de la Seguretat Social?
Si, que inclogui Règim del la Mar i Empleats de la llar.
16 Vots (22.86 %)
Si, que inclogui Règim d'Artistes i Representants de Comerç.
3 Vots (4.29 %)
Si, que inclogui tots els anteriors.
51 Vots (72.86 %)

Nombre de vots:70
Encuesta finalizada