USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Valora de forma positiva la iniciativa de constituir una Fundació per part del Col·legi?
Si
59 Vots (62.11 %)
No
23 Vots (24.21 %)
No ho sé
13 Vots (13.68 %)

Nombre de vots:95
Encuesta finalizada
AGENDA