USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

En quines matèries estaria interessat que el Col·legi impartís formació?
Procediment laboral
36 Vots (31.86 %)
Concursal en matèria laboral
9 Vots (7.96 %)
Execucions judicials
6 Vots (5.31 %)
Expedients regulació d'ocupació
9 Vots (7.96 %)
Estrangeria
17 Vots (15.04 %)
Prestacions SEPE
36 Vots (31.86 %)

Nombre de vots:113
Encuesta finalizada
AGENDA