USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Utilitza la base de dades Westlaw que el CGS posa a la disposició dels col·legiats a través de l'accés gratuït de la pàgina web?
Sí, assíduament.
47 Vots (53.41 %)
Sí, juntament amb una altra base de dades particular.
15 Vots (17.05 %)
No, necessito formació.
15 Vots (17.05 %)
No m'interessa.
11 Vots (12.50 %)

Nombre de vots:88
Encuesta finalizada
AGENDA