USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Considera que ha rebut suficient informació sobre LEXNET per part del Col·legi?
19 Vots (41.30 %)
Estic interessat a rebre de nou la informació.
7 Vots (15.22 %)
Sí, però estic interessat a rebre més formació.
20 Vots (43.48 %)

Nombre de vots:46
Encuesta finalizada
AGENDA