USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Per la seva aplicació pràctica a la seva activitat professional ¿quines matèries creu que haurien de tenir més pes en el Grau de Relacions Laborals?
Seguretat Social. Gestió i Recaptació
23 Vots (19.83 %)
Dret Laboral. Pràctica jurídica
36 Vots (31.03 %)
Dret Tributari. Comptabilitat i finances.
2 Vots (1.72 %)
Totes les anteriors
53 Vots (45.69 %)
Cap de les anteriors
2 Vots (1.72 %)

Nombre de vots:116
Encuesta finalizada
AGENDA