USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

En haver-se constituït recentment una nova Junta de Govern, en què matèries considera que s'hauria d'incidir ?:
Cultura i formació.
47 Vots (65.28 %)
Promoció externa i relacions institucionals.
6 Vots (8.33 %)
Relacions intercolegials.
5 Vots (6.94 %)
Esdeveniments i activitats lúdiques exclusives per a col·legiats.
14 Vots (19.44 %)

Nombre de vots:72
Encuesta finalizada