USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

En relació amb la pandemia ocasionada pel COVID-19, Creu Vè que el col·lectiu de Graduats Socials ha tingut i té suficient visibilitat en la societat?
Sens dubte, a rel de la pandemia el nostre col·lectiu és més visible
43 Vots (34.68 %)
El nostre col·lectiu segueix sense ser visible en la societat
74 Vots (59.68 %)
Sempre hem estat suficientment visibles independentment d'aquesta situació
7 Vots (5.65 %)

Nombre de vots:124
Encuesta finalizada
AGENDA