USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Com a graduat social, ¿Coneix els nous serveis que ofereix TUUS, el portal de l'INSS?
El conec i em sembla molt encertat.
11 Vots (18.97 %)
No el conec però m'interessa.
41 Vots (70.69 %)
El conec però no em sembla d'utilitat.
6 Vots (10.34 %)

Nombre de vots:58
Encuesta finalizada
AGENDA