USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Sap vostè que l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears ja compta amb Linkedin i Instagram?
Si i consider molt necessària la visibilitat en xarxes socials.
22 Vots (36.67 %)
No, però considero molt necessària la visibilitat en xarxes socials.
27 Vots (45.00 %)
No utilitzo les xarxes socials.
11 Vots (18.33 %)

Nombre de vots:60
Encuesta finalizada