USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Coneix les funcions d'aquest Col·legi professional?
Sí.
24 Vots (60.00 %)
No.
4 Vots (10.00 %)
Només a grosso modo
12 Vots (30.00 %)

Nombre de vots:40
Encuesta finalizada
AGENDA