USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

VOTACIÓ

RESULTAT VOTACIÓ

Si la col.legiacio com exercent fos voluntària, Estaria interessat a romandre col·legiat?
Continuaria d'alta com exercent.
25 Vots (65.79 %)
Sol·licitaria la baixa.
7 Vots (18.42 %)
No ho se
6 Vots (15.79 %)

Nombre de vots:38
Encuesta finalizada
AGENDA