USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dijous, 20 de desembre de 2018
Noticias generales

El Col•legi de Graduats Socials signa un acord de col•laboració amb el Banco Santander

Palma, 20 de desembre de 2018

L'objecte d'aquest acord és establir un marc de col•laboració entre Banco Santander i el Col•legi per facilitar als Col•legiats el coneixement i avantatges de l'oferta comercial de col•lectius de Justícia de Banco Santander. Amb aquest acord, el Col•legi i Banco Santander desenvoluparan de forma conjunta els continguts que calguin per donar a conèixer l'Oferta del Banco Santander als col•legiats del Col•legi, col•laborant en la forma que, en cada moment, millor s'ajusti a les finalitats de aquest acord i desenvolupant diverses accions informatives.

Van signar l'acord la presidenta Apol•lònia Julià, Tomeu Canals Adrover i José Luis Collazos Sánchez en representació del Banco Santander i va estar present Federico Hermosel, Tresorer del Col•legi.