USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dilluns, 15 d'abril de 2019
Noticias generales

Curs: Règim jurídic del salari variable i bonus per objectius. El que la jurisprudència permet pactar i el que no

Palma, 15 d'abril de 2019Dijous, dia 11 d'abril, es va celebrar el curs "Règim jurídic del Salari variable i bonus per objectius. El que la jurisprudència permet pactar i el que no" a la seu col•legial de l'Il•lustre Col•legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, en col•laboració amb la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears. La formació constava de dos torns, un de matí i un altre d’horabaixa, per adaptar-se a les necessitats de disponibilitat dels col•legiats.

La sessió va ser realitzada per Adrián Todolí Signes, professor de Dret del Treball de la Universitat de València. Aquest doctor en dret és a més economista i advocat, va ser presentat davant l'alumnat, en el curs del matí, per Mercè García Millán, vocal de la Junta de Govern del Col•legi, i en el curs de horabaixa per Maria Gràcia Matas, vicepresidenta del Col•legi.

El contingut del curs tractava assumptes com les primes de productivitat, incentius i salari variable; la consolidació del bonus per objectius; la inclusió en la indemnització del salari variable; el salari variable durant les vacances i la darrera jurisprudència referida a la compensació i absorció dels complements salarials.
ENQUESTA
En relació amb la pandemia ocasionada pel COVID-19, Creu Vè que el col·lectiu de Graduats Socials ha tingut i té suficient visibilitat en la societat?
Sens dubte, a rel de la pandemia el nostre col·lectiu és més visible
El nostre col·lectiu segueix sense ser visible en la societat
Sempre hem estat suficientment visibles independentment d'aquesta situació