USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dilluns, 18 de novembre de 2019
Noticias generales

Loteria de Nadal 2019

Palma, 18 de novembre de 2019

LOTERIA DE NADAL

Srs/es Col•legiats/des els comuniquem que el Col•legi té a la venda paperetes de Loteria de Nadal del número 20063, al preu de 6 € i jugant 4,80 €, podent comprar-les en el Col•legi, abonant el seu import en el moment, o bé realitzar una reserva, per a això haurà d'efectuar prèviament un ingrés en el cta. cte. del Col•legi que li detallem a la zona Àrea privada en “Altre documentació d'interes ” a l'apartat de “Loteria” de la web. Una vegada fet l'ingrés pot passar a recollir les participacions corresponents per la Secretaria del Col•legi. Data límit per a reserva i retirada de paperetes: 12 de desembre.
ENQUESTA
En relació amb la pandemia ocasionada pel COVID-19, Creu Vè que el col·lectiu de Graduats Socials ha tingut i té suficient visibilitat en la societat?
Sens dubte, a rel de la pandemia el nostre col·lectiu és més visible
El nostre col·lectiu segueix sense ser visible en la societat
Sempre hem estat suficientment visibles independentment d'aquesta situació