USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 19 de juny de 2020
Noticias generales

Nova Junta de Govern de Col·legi de Graduats Socials

Palma, 19 de juny de 2020

El Il • lustre Col • legi d'Graduats Socials de les Illes Balears compta amb una nova Junta de Govern. Han prestat jurament solemne dels col·legiats Daniel Ruiz Cancho i Eva Camarasa Juan com a nous vocals. Tots dos ho han fet davant la presidenta Apol·lònia Julià i membres de l'actual Junta.

L'acte es va celebrar a la seu corporativa a Palma en un esdeveniment emotiu i solemne. La Junta de l'Il • lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears ha quedat de la següent manera: Presidenta, Il·lma. Sra. Apol·lònia Julià Andreu; Vicepresidentes Mª Gràcia Matas Oliva; Emilia Goyanes Castro i Mercè García Millan; Secretari General, Pere Mir Llompart; Tresorer, Federico Hermosel Garrigue; Vicesecretari Fco. Javier Hernández Manera; Contador, Jesús Avilés Muñoz; Vocals exercents Demarcació Mallorca: Rafael Aguiló Anglès; Adela Soriano Fiallega, Mercè García Millán, Jesús Avilés Muñoz, Eva Camarasa Joan i Daniel Ruiz Cancho; Demarcació Menorca, Remigi Gornés Marquès; Demarcació Eivissa i Formentera, Marcos Martínez Vicedo; Vocal No Exercent, Azucena López Perea.
ENQUESTA
En relació amb la pandemia ocasionada pel COVID-19, Creu Vè que el col·lectiu de Graduats Socials ha tingut i té suficient visibilitat en la societat?
Sens dubte, a rel de la pandemia el nostre col·lectiu és més visible
El nostre col·lectiu segueix sense ser visible en la societat
Sempre hem estat suficientment visibles independentment d'aquesta situació