USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimecres, 1 de juliol de 2020
Noticias generales

“Si els graduats socials participéssim en cada les reunions que mantenen el Govern amb sindicats, patronal s'haguessin evitat la multitud d'incidències dels últims mesos”

Apol·lònia Julià, Presidenta del Col·legi de Graduats Socials

Pola Julià (Felanitx, 1973) és graduat social i ha estat reelegida com a presidenta de l'Il·lustre Col·legi i de la Fundació de Graduats Socials. En aquesta entrevista, Pola Julià explica quin serà l'enfocament de la seva gestió per als pròxims 4 anys, a més de comentar com està treballant el col·lectiu en la tramitació dels ERTOS a Balears davant els innombrables canvis de legislació. Ha assumit novament la presidència del Col·legi i s'ha renovat la Junta de Govern, A quins desafiaments s'enfronta? Sincerament, després de la crisi motivada pel COVID-19 el desafiament ha estat i continuarà sent la coordinació del nostre treball amb les diferents administracions implicades, això és Autoritat Laboral, TGSS i SEPE. La multitud de normativa publicada en aquests últims mesos, la seva interpretació i els diferents criteris aplicats han estat un veritable mal de cap per als nostres col·legiats. Ajudar-los en tot moment, ser la seva font d'informació i aclarir dubtes ara mateix és la nostra prioritat. A més de continuar treballant per a acostar la Junta i el col·legi a tots els col·legiats. Que ho sentin seu ( perquè ho és) i que participin i col·laborin en la vida col·legial.

Ens podria explicar què ha estat el més difícil de tramitar durant l'Estat d'Alarma? Crec que ha estat un cúmul de coses, cadascuna en el seu moment. Al principi la tramitació dels ERTOS davant l'autoritat laboral, amb diversos canvis en el procediment i col·lapse en la presentació, però després les diferents incidències sorgides enfront del SEPE i la TGSS. Com sempre dic, la societat es queda amb els titulars i els Graduats Socials hem de gestionar totes i cadascuna de les comunicacions formals en nom d'empreses i treballadors, en compliment de la norma. En moments de canvis legislatius aquestes comunicacions sempre es compliquen, amb canvis de procediments i interpretacions, però durant aquesta crisi no podem dir que únicament s'hagi complicat, sinó que hem de dir que en alguns moments s'ha fet pràcticament impossible. Per això, hem d'estar molt orgullosos del treball realitzat doncs en el seu conjunt i en general, ha estat molt satisfactori.

Què creu que podrien aportar a partir d'aquesta “nova normalitat” els graduats socials? Si els Graduats Socials participéssim de cadascuna de les reunions mantingudes entre les autoritats, la patronal i agents socials, tingui per assegurança que la tramitació i posada en pràctica dels pactes seria molt millor, en el sentit de donar la visió tècnica-jurídida dels procediment i evitar així la multitud d'incidències vívides durant aquests últims mesos. La casuística en el mercat laboral és molt àmplia i haurien d'abordar-se cadascuna de les situacions possibles en els acords aconseguits. En les tramitacions dels ERTOS, heu notat intrusisme laboral? Com pot el col·legi defensar la professió davant altres professionals que eviten col·legiar-se? L'intrusisme es comet quan algú diu ser Graduat Social sense estar col·legiat. Per a accedir i exercir la professió es requereix de manera obligatòria la col·legiació i per tant, ningú pot dir-se Graduat Social sense estar col·legiat, amb independència de les funcions o en els àmbits en les quals exerceixi. La marca Graduat Social està molt valorada actualment no sols en la societat en general, sinó en l'àmbit de les Administracions Públiques i institucions. Avui dia per a SEPE, SOIB, la TGSS, l'INSS, TAMIB, Jutjats socials, Inspecció de Treball, Autoritat Laboral, etc, la figura de Graduat Social equival a garantia de professionalitat. Estem molt ben valorats i crec que pocs amb la capacitat acadèmica requerida ( ara Grau en Relacions Laborals, antiga diplomatura) prefereixen per a evitar un baix preu mensual de col·legiació no poder-se cridar pel seu nom professional. Respecte sens dubte totes les opcions que avui dia permet la llei i el lliure mercat, però no entenc que algú que ha estudiat per a ser Graduat Social no ho sigui. Quin tipus de diàleg es mantindrà amb les administracions públiques de Balears? Intens, com sempre ha estat i donades les circumstàncies, molt més. Estem en contacte permanent amb totes elles, mantenim reunions periòdiques a través de les nostres comissions de treball de la Junta de Govern, tenim canals eficaços i ràpids de comunicació i quan és necessari, sol·licitem i mantenim reunions institucionals. Els nostres col·legiats ho demanden i ho necessiten i és com ha de ser, malgrat la tremenda càrrega de Treball que això comporta per a mi i els meus companys de Junta. Quines noves propostes plantejarà la nova Junta als col·legiats? Estem treballant per a aplicar els mitjans telemàtics en diferents situacions del nostre àmbit professional, així com ampliar els nostres serveis col·legials. Què passarà amb el col·lapse en els jutjats que el Col·legi ja ha denunciat? Com es tramitaran els expedients laborals? La situació dels nostres Jutjats socials no és nova, no obstant això, aquesta crisi l'empitjorarà. Es requereixen partides pressupostàries valentes en Justícia i dotar de més Jutjats socials nostres Illes Balears. No sols amb jutges sinó també amb personal humà. És tremend el retard que poden portar alguns expedients i el sofriment que això comporta per a molts dels nostres ciutadans. No sols parlo d'acomiadaments, sinó expedients d'Incapacitat Temporal o Permanent, o reclamació de salaris deguts. La conflictivitat laboral continua sent alta i aquesta situació de crisi segurament comporta a elevar encara més. Quin missatge donaria a la societat com a presidenta del col·legi i representant dels col·legiats a Balears? Contracti un Graduat Social perquè l'assessori i gestioni la seva empresa. Si és vostè treballador i li han acomiadat o necessita confirmar si la seva situació laboral és correcta, contracti un Graduat Social Si és vostè un futur pensionista, contracti un Graduat Social perquè li gestioni la seva pensió Som el millors especialistes en dret del Treball i la Seguretat Social i a diferència d'uns altres, abastem des del naixement d'una relació laboral, a través de la confecció del contracte laboral, fins a l'extinció de la mateixa per acomiadament o jubilació, entre altres. En l'àmbit jurídic laboral i social, ningú hauria de conformar-se amb menys.

Quins són els reptes per als graduats socials, a què s'han d'enfrontar? Els Graduats Socials hem de creure més en la importància del nostre treball, en la seva qualitat tècnica jurídica i fer-lo valer davant la societat. Tots els Graduats Socials tenen capacitat acadèmica acreditada i amb independència de realitzar funcions únicament de gestió o per contra, realitzar funcions de representació jurídica davant el TAMIB i el jutjat, realitzem funcions de vital importància i de molta responsabilitat.
ENQUESTA
La sala d'actes del col.legi està adaptat a les normes de ventilació contra la COVID, sent un espai segur per a reunions i esdeveniments. Saps que està disponible en la modalitat de lloguer?
1.-No sabia que estava adaptat a les normes de ventilació contra la COVID.
2.-No sabia que es podria arrendar.
3.-No necessito l'arrendament del mateix.
Coneixia que es podia arrendar.
Encuesta finalizada