USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dijous, 1 d'octubre de 2020
Noticias generales

COVID-19 y RDLey 30/2020: comentario crítico de urgencia

Palma, 1 de octubre de 2020

Blog: Sr. Ignasi Beltran de Heredia Ruiz

Més informació

ENQUESTA
En relació a la utilització de l'apoderament privat davant el TAMIB, quin ha estat la seva experiència d'ús?
El faig servir en moltes conciliacions i amb experiència satisfactòria.
El faig servir en moltes conciliacions però m'ha resultat problemàtic.
L'utilitzo en moltes conciliacions però no és útil.
No el faig servir mai.