USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimecres, 23 de juny de 2021
Noticias generales

Més d'un centenar de graduats socials participen en la sessió formativa sobre Tràmit Electrònic de Sol·licituds (TESOL)

Palma, 23 de juny de 2021

L'Il·llustre Col·legi Oficial de Graduats Socials dels Illes Balears en col·laboració amb la Fundació de Graduats Socials van organitzar una jornada formativa en línia i presencial sobre Tràmit Electrònic de Sol·licituds (TESOL) en la qual van participar més d’un centenar de persones en línia i presencial.

Els ponents van ser Antònia Perelló Seguí (Cap de secció de ncm), Valentín Muñoz Arellano (Director CAISS uno) i María Palma Ocete (Cap de secció de Jubilació) de la Direcció Provincial del INSS illes Balears. En el programa es van tractar temes com TESOL Naixement i cura del menor, a càrrec d'Antonia Perelló Seguí i TESOL Jubilació, mort i supervivència, a càrrec de Valentín Muñoz Arellano i María Palma Ocete.
AGENDA
ENQUESTA
Considera interessant per als Graduats Socials que desitgin iniciar-se en la intervenció judicial que el Col·legi creï una llista de Graduats Socials amb experiència que acceptin companys per acompanyar-los i instruir-los al Jutjat del Social?
Ho considero interessant i necessari quan un s'inicia.
No ho considero necessari.
No acudeixo al Jutjat del Social.