USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 19 de novembre de 2021
Noticias generales

Conferència "Les prestacions del Fons de Garantia Salarial"

Palma, 21 de novembre de 2021

El Il·llustre Col·legi Oficial de Graduats Socials dels Illes Balears en col·laboració amb la Fundació de Graduats Socials dels Illes Balears van organitzar aquesta conferència amb el ponent Marcos Cobo López, Cap de la Unitat de FOGASA. En el programa es van tractar les prestacions del Fons de Garantia Salarial, i temes com: Tipus de responsabilitat que assumeix el Fogasa, El procediment per a sol·licitar les prestacions.

Anàlisi de la jurisprudència relacionada més recent. La conferència va estar dirigida a Col·legiats exercents i empleats de col·legiats exercents lliures. La presentació va ser a càrrec de la presidenta Apol·lònia Julià Andreu.