USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 26 de novembre de 2021
Noticias generales

Sessió del Fòrum Aranzadi

Palma, 26 de novembre de 2021

El Fòrum Aranzadi Social és una trobada entre professionals, basada en la pràctica i el debat, destinada a l'actualització contínua dels coneixements necessaris en l'àmbit del dret laboral i de la Seguretat Social. El Fòrum Aranzadi aporta actualització permanent sobre les novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals en aquest canviant camp. Exposició senzilla i rigorosa dels criteris emanats dels diferents òrgans que integren l'Administració de Justícia amb especial atenció a la doctrina “de proximitat”.

Amb la mateixa estructura interna, cada sessió resulta completament diferent de les precedents, sense que es repesquin qüestions endarrerides o s'incorre en tedioses repeticions. Professors permanents Doctrina del TJUE, TC, TS i TSJIB: Il·lm. Sr. Sr. D. Antoni Oliver Reus. President de la Sala Social del TSJIB.

Doctrina dels Jutjats socials: Il·lma. Sra. Dña. Ana Gómez Hernangómez. Magistrada del Jutjat social d'Eivissa. Il·lma. Sra. Dña. Helena Aniorte Magistrada del Jutjat del Social nº 2 de Palma. Il·lm. Sr. D. Víctor Manuel Casaleiro Ríos. Jutge Adscrit a la sala social del TSJIB Novetats Normatives: Sra. Apol·lònia Julià Andreu. Presidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears.