USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dilluns, 13 de desembre de 2021
Noticias generales

Drets de Conciliació familiar i laboral

Palma, 7 de desembre de 2021

Els Graduats Socials de Balears demanen que es rectifiquin els terminis de la TGSS per a poder conciliar
El Col·legi de Graduats Socials de Balears, a través de la comissió de treball de la Junta de Govern, ha reiterat, en llaures a la conciliació de la vida familiar dels seus col·legiats, la necessitat que en els terminis de presentació de baixes de treballadors i variacions de contracte tornin al termini dels 6 dies naturals que tenien fixats.

Fins a l'any 2015, el termini per a comunicar una baixa d'un treballador o una variació de la seva situació era de 6 dies naturals, si bé després de la publicació del Reial decret 708/2015, de 24 de juliol, de desenvolupament del sistema de liquidació directa de les cotitzacions a la Seguretat Social, els terminis van ser modificats i reduïts, obligant la TGSS a comunicar aquestes situacions dins dels tres dies naturals següents.

"Aquests tres dies naturals obliguen al fet que festius, ponts, dates assenyalades per a la família com a Nadal i Pasqua, els Graduats Socials no puguin atendre la seva situació familiar i personal com deurien, sent responsables de complir amb els terminis establerts", ha explicat Apol·lònia Julià.

Aquesta petició ha estat exposada per representants de la Comissió de Treball davant la TGSS davant l'arribada del pont de desembre.

La situació és que els despatxos dels Graduats Socials no es poden tancar perquè han de tenir personal disponible que atengui els possibles moviments de baixes o variacions o, en cas contrari, l'obligació de romandre connectats digitalment.

El Col·legi sol·licita a la Tresoreria General de la Seguretat Social que rectifiquin els terminis de presentació de tràmits administratius telemàtics per a poder facilitar la conciliació laboral i familiar del col·lectiu.

La presidenta del Col·legi, Apol·lònia Julià ha argumentat que "els terminis que ens obliguen a complir són cada vegada més curts, més estrictes, i ens veiem obligats a treballar 365 dies a l'any, gairebé tots els tràmits són telemàtics, però no ens deixen descansar ni en festius. El que estem demanant és que la Tresoreria rectifiqui i ens permeti el termini de sis dies naturals perquè puguem conciliar la nostra vida laboral i familiar".

L'administració hauria de vetllar per aquestes situacions i no provocar-les. L'administració telemàtica és aparentment més senzilla i ràpida, però alhora, ens converteix en esclaus. Els terminis han de complir-se i són en la seva majoria una arma de lluita contra el frau, però no podem lluitar o impedir el frau a costa de la dignitat de les persones, assenyala la presidenta.

AGENDA
ENQUESTA
Quina és la vostra opinió sobre l'ús d'Intel·ligència Artificial i l'automatització en les relacions laborals i gestió de RRHH?
A favor, milloren l'eficiència i la precisió.
A favor, però sense descuidar la interacció humana.
En contra, poden posar en risc la privacitat i generar desigualtats.
En contra, posen en perill llocs de treball i la professió de graduat social.