USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 25 de març de 2022
Noticias generales

Junta General Ordinaria

Palma, 22 de març de 2022

Ahir, 24 de març, es va celebrar en la seu del Col·legi la Junta General Ordinària, presidida per Apol·lònia Julià, va comptar amb la presència dels membres de la Junta de Govern i la participació de col·legiats.

En aquesta reunió es van tractar temes relacionats amb la Memòria administrativa, els Comptes Anuals 2021 auditades, la liquidació del Pressupost 2021, el Pressupost per a 2022, l'actuació del Col·legi durant l'any anterior, les gestions realitzades en defensa dels interessos dels col·legiats, les propostes formulades per la Junta de Govern i la composició de la Junta de Govern després de la convocatòria d'eleccions en 2022.
ENQUESTA
Com considera que es podria millorar la imatge pública del col·lectiu? Publicitat Jornades i conferències, publicitat en mitjans-xarxes socials o difusió d'èxits de col·legiats.
Ho considero necessari per millorar la nostra imatge.
No ho considero necessari.
Cada despatx té la pròpia identitat i imatge.