USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dissabte, 15 de desembre de 2018
Noticias generales

Apol•lònia Julià, presidenta del ICGSIB participa com a secretària de la mesa electoral al Consell General de Graduats Socials d'Espanya

Palma, 15 de diciembre de 2018

El passat 15 de desembre es va celebrar un ple a la seu del Consell General de Graduats Socials d'Espanya on s'han tractat diferents punts de l'ordre del dia, informant sobre l'evolució del pressupost de l'exercici 2018 i la situació dels deutes dels col•legis. Però l'eix principal d'aquesta sessió plenària ha estat la celebració d'eleccions per al càrrec de President del Consell General i de Vicepresident segon i dos vocals Electius Exercents.

Durant aquestes eleccions, la presidenta de l'Il•lustre Col•legi de Graduats Socials de les Illes Balears, Apol•lònia Julià va exercir de secretària de la mesa electoral.

Va ser una jornada intensa on s'ha fet l'escrutini dels vots, amb el següent resultat per al càrrec de President: • D. Ricardo Gabaldón Gabaldón: 30 • D. Pedro Bonilla Rodríguez: 13 Vicepresident 2º: • D. Carlos Berruezo del Río: 114 • Dña. Susana Soneira Lema: 305 1 vot nul Vocals Electius: • D. José Benjamín Beltrán Miralles: 74 • D. Carlos Agustín Bencomo González: 216 • Dña. Noemí Cardellach Panadés: 172 • D. Carlos Puebla Lorente: 307 7 vots nuls

Amb aquest resultat formaran part de la nova Comissió Permanent presidida per D. Ricardo Gabaldón, els següents candidats, Sra. Susana Soneira Lema, com a vicepresident 2n del Consell juntament amb D. Carlos Agustín Bencomo González i D. Carlos Pobla Lorente com a vocals electius. Javier San Martín va felicitar al nou President desitjant-li tota classe d'èxits i brindant la seva col•laboració per al que estimi oportú. Ricardo Gabaldón per la seva banda va agrair a tots aquells que han dipositat la seva confiança en la seva persona i va tenir una menció especial a Pere Bonilla indicant-li que ha estat un magnífic company i que espera comptar amb ell per a futurs projectes. En propers dies informarem dels nous càrrecs que integraran l'òrgan directiu d'aquest Consell General de Graduats Socials d'Espanya.