USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimecres, 5 de desembre de 2018
Noticias generales

Conferència Conveni Col•lectiu de Neteja

Palma, 5 de desembre de 2018

El Il•ltre. Col•legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en col•laboració amb la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears van organitzar la Conferència sobre Conveni Col•lectiu de Neteja que va impartir Jaume Sitjar Ramis, Graduat Social. Les temàtiques de la conferència van estar relacionades amb les línies generals sobre negociació col•lectiva: Legitimació, tramitació, concurrència de convenis, inaplicació, entre d'altres. També es van tractar assumptes relacionats amb el Conveni Col•lectiu de Balears: tipus de contractes, període de prova, temps de treball, treball en festius i nocturnitat, millores socials, subrogació de personal i salaris.

A la inauguració de la conferència va estar present Javier Hernández Vicesecretari de la Junta de Govern qui a més va donar la benvinguda als assistents, col•legiats i empleats de col•legiats exercents.