USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimecres, 30 de juny de 2021
Noticias generales

Conferència sobre Reial decret llei 11/2021

Palma, 30 de juny de 2021

El Col·legi de Graduats Socials en col·laboració amb la Fundació, van organitzar la Conferència sobre Reial decret llei 11 /2021 i la seva aplicació pràctica en sistema RED.

La conferència va ser impartida per Felipe Bravo González, Cap de Servei D'administració Electrònica i Sistema RED de la Direcció Provincial de la TGSS.

L'acte va ser presentat per la vicepresidenta Emilia Goyanes i van participar més de 150 col·legiats exercents i empleats de col·legiats exercents.
ENQUESTA
Com considera que es podria millorar la imatge pública del col·lectiu? Publicitat Jornades i conferències, publicitat en mitjans-xarxes socials o difusió d'èxits de col·legiats.
Ho considero necessari per millorar la nostra imatge.
No ho considero necessari.
Cada despatx té la pròpia identitat i imatge.