USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dijous, 12 de maig de 2022
Noticias generales

Curs de pràctica jurídica: "Prova Digital en el Judici Social" amb D. Juan de Dios Camacho, Magistrat del Jutjat de lo social 2 de Guadalajara

Palma, 12 de maig de 2022

Avui, dijous 12 de maig, ha arrencat en la seu del Col·legi de Graduats Socials de Balears, el segon taller del curs de pràctica jurídica: "Prova Digital en el Judici Social" amb el ponent D. Juan de Dios Camacho, Magistrat del Jutjat social 2 de Guadalajara.

La finalitat d'aquest Taller de dos dies de durada (12 i 13 de maig), és l'abordatge pràctic, tant des d'un punt de vista procedimental com processal, de com provar en l'acte de la Vista Oral Social, lícitament, fets a través de la Prova Digital.

La presentació ha estat a càrrec de Apol·lònia Julià, Presidenta del Col·legi.
AGENDA
ENQUESTA
Quina és la vostra opinió sobre l'ús d'Intel·ligència Artificial i l'automatització en les relacions laborals i gestió de RRHH?
A favor, milloren l'eficiència i la precisió.
A favor, però sense descuidar la interacció humana.
En contra, poden posar en risc la privacitat i generar desigualtats.
En contra, posen en perill llocs de treball i la professió de graduat social.