USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimecres, 21 de novembre de 2018
Noticias generales

El Col•legi organitza el curs de "Contractes i cessió il•legal"

Palma, 21 de novembre de 2018

El Il.ltre. Col•legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en col•laboració amb la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears van organitzar el curs de "Contractes i cessió il•legal: Contorns del treball externalitzat".

El ponent va ser el Dr. Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, Doctor en Dret del Treball i Seguretat Social. Dins el programa es van tractar temes relacionats amb factors legals i jurisprudencials acceleradors de les contractes; distinció entre contracta i cessió il•legal; indicis jurisprudencials forts / febles de la cessió il•legal; empreses Multiserveis / autònoms i cooperatives de treball associat.

El curs va estar orientat a col•legiats i empleats de col•legiats exercents. A la inauguració va estar present la presidenta del Il•lustre Col•legi de Graduats Socials, Apol•lònia Julià.