USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimecres, 12 de maig de 2021
Noticias generales

El registre de salaris com a instrument per a la igualtat retributiva

Palma, 12 de mayo de 2021

L'Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en col·laboració amb la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears van posar en marxa una jornada de formació en línia sobre salaris a favor de la igualtat retributiva.

Les ponents van ser Catalina Barceló Esquena, Inspectora de Treball i Seguretat Social i Paula Liñán Ruiz, Inspectora de Treball i S.S. Coordinadora d'Igualtat de la Inspecció de Treball i S.S.La presentació de les ponents va estar a càrrec de la presidenta Apol·lònia Julià i en el programa es van tractar temes com discriminació salarial, registre de salaris més d'abordar qüestions pràctiques.

La formació va estar dirigida a col·legiats exercents i empleats de col·legiats exercents lliures, degudament acreditats.
ENQUESTA
Com considera que es podria millorar la imatge pública del col·lectiu? Publicitat Jornades i conferències, publicitat en mitjans-xarxes socials o difusió d'èxits de col·legiats.
Ho considero necessari per millorar la nostra imatge.
No ho considero necessari.
Cada despatx té la pròpia identitat i imatge.