USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dilluns, 20 de desembre de 2021
Noticias generales

Els Graduats Socials de les Balears diuen prou: la TGSS obliga a la remissió de rectificacions de cotitzacions de milers d'empreses en un termini de només 2 dies hàbils

Palma, 20 de desembre de 2021

Una diferència de set cèntims obliga els despatxos dels Graduats Socials a revisar les cotitzacions a milers d'empreses

El Col·legi de Graduats Socials de Balears trasllada el seu malestar a la TGSS a la vista de la darrera Ordre PCM/1353/2021, de 2 de desembre, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional per a l'exercici 2021, en què es procedeix a modificar la base de cotització mínima arran de l'aprovació del nou Salari Mínim Interprofessional a partir de setembre de 2021, per la qual cosa el Col·legi manifesta i trasllada al Ministeri de Seguretat Social el malestar existent a tot el col·lectiu davant la decisió adoptada sense tenir en compte uns terminis justos i que permetin la nostra conciliació familiar.

El correu electrònic rebut en data 16 de desembre de 2021 per tots els Graduats Socials de la TGSS advertint que després de la publicació de l'ordre de cotització esmentada, s'havia procedit a la seva actualització al sistema i per tant, de l'obligació de remetre de nou les cotitzacions relatives al període de liquidació de novembre de 2021, tot i haver estat conciliades en forma i termini pel sistema, ha suposat de nou i tenint en compte la càrrega de treball a què ha estat exposat el col·lectiu de Graduats Socials des de març de 2020, una saturació del treball realitzat des dels despatxos en dates i terminis del tot inassumibles per a la realització daquests processos amb la diligència que requereixen.

En paraules de la presidenta del Col·legi, Apol·lònia Julià “el 15 de desembre, dijous, se'ns remet un correu electrònic on se'ns adverteix que la TGSS ha actualitzat el seu sistema i que per tant, hem de rectificar totes les cotitzacions, ja calculades i correctes, abans 20 de desembre -dilluns- posteriorment ampliat un dia més, sent aquests terminis del tot insuficients, obligant de nou a no poder conciliar la nostra vida familiar, personal i professional, tal com ho hem manifestat en ocasions anteriors.

Com a especialistes en Dret del Treball i la Seguretat Social entenem que l'ordre de cotització seria motivadora d'una actualització i regularització, però de nou, l'administració no ha tingut en compte que els terminis de compliment obligat ho han de ser en justa mesura, i atenent a la situació de cada moment.

Aquesta regularització s'hauria d'haver evitat en la publicació de l'ordre de cotització o en cas contrari establir un termini més gran. Els Graduats Socials havíem enviat, majoritàriament, ia totes les cotitzacions i la TGSS n'hauria d'haver estat conscient.

Les situacions com les viscudes des de la publicació a finals de setembre de la pujada del SMI amb efectes 01-09-2021, que van obligar a revisar i recalcular centenars de nòmines i la publicació de l'Ordre de Cotització en data 04-12-2021, obligant a regularitzar Bases i “topes” de cotització amb efectes 01-09-2021, són inaudites per als especialistes en la matèria.

La retroactivitat que s'estableixen a les normes i la seva afectació pràctica hauria de ser estudiada en tota la seva amplitud amb els experts i professionals de la matèria, els Graduats Socials, ja que en cas contrari, es creen situacions i incidències que col·lapsen encara més el sistema i provoquen malestar a milers d'empreses i treballadors. Recordem que l'actualització de les bases de cotització ha pogut motivar no només el recàlcul a les Assegurances Socials, sinó també als rebuts de nòmines.

L'administració, en aquest cas la TGSS, ha de vetllar pel correcte compliment de les normes però alhora, ha de permetre que el seu compliment es pugui dur a terme amb la dignitat empresarial, professional i personal que mereixem tots els ciutadans i concretament, els Graduats Socials, ja que som col·laboradors necessaris per a ells.

AGENDA
ENQUESTA
Considera interessant per als Graduats Socials que desitgin iniciar-se en la intervenció judicial que el Col·legi creï una llista de Graduats Socials amb experiència que acceptin companys per acompanyar-los i instruir-los al Jutjat del Social?
Ho considero interessant i necessari quan un s'inicia.
No ho considero necessari.
No acudeixo al Jutjat del Social.
Encuesta finalizada