USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 13 d'agost de 2021
Noticias generales

Entrevista a Pedro Mir, secretari general del Col·legi de Graduats Socials de Balears

Palma, 13 de agosto de 2021

Pedro Mir, graduat social respon en aquesta entrevista inquietuds actuals sobre contractes, condicions de treball i baixes. També reflexiona sobre els moviments a partir de tardor amb la renovació dels ERTOS, desocupació i teletreball.
Contractes, condicions de treball, ERTO i acomiadaments copen els dubtes laborals, Coincideix amb el que us està arribant al Col·legi? Les noves contractacions de les empreses que es troben en ERTO desperten molts dubtes en el context actual atès que la normativa amb relació als ERTOS amb caràcter genèric prohibeix les noves contractacions. En aquest sentit cada empresa presenta una situació amb unes necessitats diferents que han de ser individualitzades i valorades per a interpretar si en el seu específic cas és possible matisar la prohibició genèrica sobre les noves contractacions. D'aquesta manera, i com a exemple en empreses on s'han produït baixes de persones treballadores, bé siguin aquestes motivades per excedències, baixes voluntàries, malalties de llarga durada, etc., evidentment per a mantenir la producció, es poden realitzar noves contractacions per a reposar als treballadors, podent matisar la prohibició genèrica fins i tot en altres casos que estiguessin justificats per les empreses.

Quant a legislació laboral, què és el que se ens ve en aquesta segona etapa de l'any? Si es prorroguen els ERTOS, quins avantatges o desavantatges tindran per als treballadors i empreses? De moment no està transcendent molta informació sobre aquest tema, per ho existeix incertesa. Per descomptat a causa del model de negoci predominant a les Illes Balears basat en l'activitat fixa-discontinua, és possible que la prioritat no sigui tant la pròrroga dels ERTOS, ja que quan finaliza la temporada turística la gran majoria d'empreses de la nostra comunitat suspenen la seva activitat i moltes d'elles han pogut dur a terme la seva activitat de forma mínimament satisfactòria, sinó la pròrroga de la prestació extraordinària de desocupació per a la cobertura de les persones treballadores fixes discontínues. Què recomanen els graduats socials a les empreses en aquests moments? Tant en aquests moments, com des de l'inici de la pandèmia, respecte als ERTOS s'ha anat recomanant que les empreses, amb independència que realitzin noves contractacions segons l'indicat anteriorment, exonerin quotes de Seguretat Social, etc, no renunciïn als ERTOS que tenen concedits a pesar que la temporada hagi estat més o menys acceptable, i això no sols pel difícil que està resultant predir tant l'evolució de les xifres de la pandèmia, com les mesures restrictives dels governs estatals i autonòmics, sinó també tal com indicava anteriorment a causa dels requisits que puguin imposar-se perquè els treballadors fixos discontinus tinguin accés a hipotètiques prestacions de desocupació que vagin lligades a haver estat afectats pels ERTOS. S'incrementarà la desocupació a les illes en els pròxims mesos? Quines són les perspectives dels graduats socials? Si bé les perspectives a curt termini no són molt bones, sí que més a llarg termini i de cara a l'inici de la pròxima temporada turística les opinions que ens transmeten els operadors socials als graduats socials són més optimistes veient que aquesta temporada de transició a la normalitat per cridar-lo d'alguna forma, ha permès rellançar en la mesura que sigui possible l'activitat principal de la nostra comunitat autònoma i el mercat turístic en una certa manera ha respost de manera satisfactòria dins del complicat context en el qual encara ens trobem. Moltes empreses de Balears intenten sol·licitar el retorn dels treballadors a les oficines. Molts d'ells no tornen, prefereixen teletreballar, Es pot obligar al treballador tornar a l'oficina? A poc a poc caldrà obrir la ment al teletreball atès que és una qüestió que ja s'està regulant i implantant. No té per què haver-hi conflicte en aquesta mena de situacions, encara que si bé és cert que en aquesta matèria encara queda terreny per a desenvolupament i arestes per polir. La pandèmia ha suposat un recolzament a aquesta modalitat i la informació que ens ha arribat als Graduats Socials ha estat que les incidències han estat mínimes i en conseqüència s'ha pogut dur a terme de manera satisfactòria. Si bé reitero que com qualsevol matèria nova els inicis solen provocar desconfiança i a vegades fins i tot confusió, sens dubte suposa obrir el ventall a una opció més, que pot resultar interessant segons el model d'empresa que estiguem analitzant.
AGENDA
ENQUESTA
Considera interessant per als Graduats Socials que desitgin iniciar-se en la intervenció judicial que el Col·legi creï una llista de Graduats Socials amb experiència que acceptin companys per acompanyar-los i instruir-los al Jutjat del Social?
Ho considero interessant i necessari quan un s'inicia.
No ho considero necessari.
No acudeixo al Jutjat del Social.