USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimarts, 1 d'octubre de 2019
Noticias generales

Entrevista: Eduardo Rojo: «El registre de jornada no millora per si sol les condicions de treball»

Palma, 1 d'octubre de 2019

El 3 d'octubre s'impartirà a CGSB la ponència "IMPACTE DE LA JURISPRUDÈNCIA DEL TJUE EN MATÈRIA LABORAL:

Treballador, jornada de treball, contractació i acomiadaments col·lectius ".

Ens podria fer un breu resum de quin és el camí que està marcant, a escala general, en matèria laboral el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE)?

La jurisprudència del TJUE té un gran impacte sobre la regulació laboral a l'Estat espanyol. És molt difícil, per no dir impossible, abordar l'estudi de les relacions de treball, i com s'aplica la normativa sense prendre en consideració aquesta jurisprudència. Justament, la ponència analitza quatre dels eixos centrals d'aquella regulació (concepte de treballador, contractació, temps de treball i acomiadaments col·lectius), i en tots ells tant l'impacte de la normativa de la UE com la seva posterior interpretació pel TJUE és de cabdal importància.

Pensem, només a títol d'exemple, en la importància de les seves sentències sobre la contractació laboral temporal i el dret (o no) del personal interí a la indemnització en finalitzar el contracte; la claredat amb què s'ha manifestat respecte a l'obligació de l'existència d'algun mecanisme de registre de la jornada de treball per tal de vetllar per la seguretat i salut de les persones treballadores; la inclusió en el concepte de treballador de totes les persones que estan en situació de subordinació; o, finalment, la possibilitat d'adoptar una decisió d'acomiadament col·lectiu per un centre de treball o per al conjunt de l'empresa, amb el correlatiu efecte de la determinació dels qui negociessin per part dels treballadors i la informació que ha de facilitar-se'ls.

Per la seva experiència fins el dia d'avui, està afectant les empreses el nou sistema de control horari de la jornada? Hi ha dades que parlin d'un augment o descens de la productivitat?

De la informació disponible, tant des de mitjans empresarials com sindicals, no sembla que s'hagin plantejat problemes rellevants a l'hora de l'aplicació de la nova normativa, molt probablement perquè bona part de les empreses ja havien implantat tal registre amb anterioritat i gran part de les restants s'han anat adaptant a poc a poc a la nova normativa.

No és, a parer meu, la qüestió que més preocupa el món empresarial, i molt més davant les aplicacions informàtiques que permeten dur a terme aquest registre tant en empreses que treballen amb horaris uniformes per a tot el personal, com per a aquelles que treballen a torns o que tenen un volum important de personal que presta els seus serveis fora del centre de treball. Certament, es continuen coneixent casos d'inaplicació de la normativa i de conflictes que arriben als jutjats laborals, però no tenen a parer meu, ni de molt, l'impacte mediàtic que en algun moment es va arribar a anunciar.

Per contra, han millorat les condicions del treballador i la defensa dels seus drets?

El compliment de les condicions laborals recollides en la normativa laboral, tant legal com convencional i en el contracte de treball, és un element fonamental per a la cohesió social que ha d'existir en una societat, i això beneficia tant a les empreses com als treballadors. A més, és un mecanisme important de protecció de les empreses plenament respectuoses del marc normatiu enfront de les quals actuen de forma irregular. El registre de jornada no millora per si sol les condicions de treball, si bé sí que permet que el treballador tingui deguda constància del temps treballat i dels drets que li assisteixen si la supera, més enllà del pacte que pugui formalitzar-se amb el seu ocupador.

Se senten notícies i rumors sobre una possible baixada de l'activitat econòmica general pròximament. Li consta que estiguin augmentant les xifres d'acomiadaments col·lectius?

Les informacions d'institucions econòmiques, tant d'àmbit internacional com europeu i espanyol, mostren una certa preocupació per la disminució de l'activitat econòmica, amb el consegüent impacte sobre l'ocupació. A l'Estat espanyol, crec que la situació de temporalitat política en la qual estem instal·lats des de fa diversos mesos no és un factor que ajudi, precisament, a la millora de la situació.

Especialment preocupant per al sector turístic espanyol, una font molt important de creació d'ocupació, és l'impacte que poden tenir decisions tan important com la de Ryanair de tancar bases a l'Estat Espanyol o la fallida de Thomas Cook. Serà necessari un treball conjunt del món polític, empresarial i sindical per a tractar d'atenuar l'impacte de tals decisions.

Quin creu que és la modalitat contractual que es donarà amb major probabilitat en el futur? Cada vegada hi haurà més treballadors autònoms i 'freelance'?

No tinc una bola màgica que em digui quin serà el futur del món del treball, si bé crec que gran part de la població treballadora continuarà sent assalariada, amb permanent adaptació de les condicions de treball. Sí que anirà creixent el nombre de treballadors autònoms, encara que està per veure si tots ells ho seran per convicció o per necessitat. És un bon debat, en el qual influeixen tant decisions empresarials com la mateixa percepció del món del treball que cadascun tingui, i molt especialment de la què tenen, i tindran, els joves.

Més informació