USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimarts, 21 de setembre de 2021
Noticias generales

ENTREVISTA: Yolanda Cano Galán, lletrada del Gabinet del Tribunal Suprem

Palma, 21 de setembre de 2021

"Els Graduats Socials han estat els silenciosos protagonistes que han permès salvar moltes empreses i innombrables llocs de treball"
Yolanda Cano Galán és lletrada del Gabinet del Tribunal Suprem (àrea social). És doctora en Dret, premi extraordinari de Tesi Doctoral per la Universitat Complutense de Madrid, i Màster in Legal Law per la Marshall Wythe School of Law del College of William and Mary de Virgínia (USA). Ha realitzat estades predoctorals en el European Law Research Center d'Harvard Law School (USA) i postdoctorals en la Universitat de *British Columbia (el Canadà). A més, és professora titular de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Rey Juan Carlos. Ha dirigit i participat en projectes de recerca amb transferència de resultats i és autora de diverses monografies, capítols de llibres i articles doctrinals.

Yolanda Cano impartirà la xerrada "La Seguretat Social a examen. La Jurisprudència recent de la Sala 4 del Tribunal Suprem" en les VIII Jornades Laboralistes d'Illes Balears.

Breument, podria avançar-nos en què consistirà la seva xerrada en les Jornades?

La gran càrrega de treball que han d'assumir els Graduats Socials dificulta que puguin conèixer de tots i cadascun dels pronunciaments de la Sala social del Tribunal Suprem que, en la seva funció unificadora de doctrina, fixa els criteris jurisprudencials en matèria de Seguretat Social. Per a facilitar la seva labor, intentaré explicar-los, de la forma més senzilla possible, totes i cadascuna de les sentències que en matèria de Seguretat Social s'han dictat durant l'últim any per la Sala social del Tribunal Suprem, en un intent que tinguin actualitzat el seu coneixement en la matèria.

Es va organitzar bé la Justícia durant la pandèmia?

No puc parlar-li de la Justícia en general, ja que en l'actualitat ocup el lloc de lletrada del Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem. Sí que puc dir-li que immediatament després de la declaració de l'estat d'alarma, la Sala social del Tribunal Suprem es va organitzar ràpidament, exercint la seva labor primer de manera telemàtica, després de manera semipresencial, i poc després presencial, amb les corresponents mesures de prevenció de riscos laborals. Durant la pandèmia, la Sala social del Tribunal Suprem ha mantingut el seu ritme de treball pràcticament al mateix nivell que abans de la pandèmia. La crisi sanitària ha fet reflexionar a molts sobre el seu ritme de vida.

Bàsicament perquè hem parat de cop. Cal canviar per complet la cultura laboral d'aquest país? Per on es comença?

• Crec que és una evidència que la pandèmia ha canviat la manera de treballar en aquest país. No puc respondre a si això obliga a canviar la cultura laboral, però sí que és clar que s'ha produït un canvi important en la manera d'organitzar i fer els treballs. Es parla molt que la pandèmia ha posat en l'escenari al teletreball, però es parla poc d'aquells treballs que no han pogut realitzar-se mitjançant mitjans tecnològics, i que han exigit, a molts treballadors, continuar prestant serveis durant els pitjors moments de la pandèmia. En la meva humil opinió, crec que s'ha aprofundit en la conscienciació de la necessitat d'adoptar mesures de prevenció de riscos laborals, i això, ja, per si mateix, suposa un canvi cultural important.

Quin ha estat el cas més esborronador que us ha arribat? I el més freqüent que hagi hagut de resoldre?

• Tots els assumptes que arriben a la Sala social del Tribunal Suprem són examinats amb rigorositat i exhaustivitat, sense que pugui afirmar-se que hi hagi uns més importants que uns altres. És cert que els Graduats Socials i altres operadors jurídics atorguen més transcendència a unes sentències que a unes altres, però totes i cadascuna de les sentències de la Sala social del Tribunal Suprem tenen igual valor i són examinades amb idèntic nivell d'exhaustivitat. "Esborronador" és una paraula que no s'usa en la Sala social. La interpretació i aplicació de les normes és tasca complexa, i els problemes que s'examinen poden ser més o menys casuístics, però això no impedeix el seu examen en profunditat. Respecte dels assumptes més freqüents, a diferència de l'esdevingut en l'últim any respecte del Dret del Treball, en què han estat innombrables els pronunciaments de la Sala 4a del Tribunal Suprem respecte de treballadors al servei de les administracions públiques, en matèria de Seguretat Social la Sala ha hagut d'abordar qüestions relacionades amb pràcticament totes les prestacions del Sistema: jubilació, desocupació (tant del nivell contributiu com assistencial), viduïtat, accident de treball i malaltia professional, incapacitat temporal, incapacitat permanent, maternitat, paternitat, prestació de risc durant la lactància, en favor de familiars, per fill a càrrec, etc.

Espanya ha aprovat una llei del teletreball arran del coronavirus. Es parla molt de conciliació, corresponsabilitat i fins i tot desconnexió laboral. Quins avantatges i desavantatges li veu al teletreball?

• Crec que hi ha veus molt més autoritzades que la meva per a respondre a aquesta pregunta. Simplement assenyalaré que el teletreball ha permès (almenys així ha estat en la Sala social del Tribunal Suprem), continuar amb l'activitat desenvolupada durant la pandèmia, i no han estat poques les mesures que s'han adoptat per a permetre la compatibilitat entre treball presencial i teletreball, afavorint la conciliació, però també la desconnexió laboral. Queda molt a estudiar sobre el teletreball i els jutges i magistrats són conscients que hauran de resoldre nombrosos assumptes en què estigui en discussió aspectes relacionats amb el teletreball. A tall d'exemple, al novembre, hi haurà un curs de formació del Consell General del Poder Judicial dirigit a jutges i magistrats que examinaran aquestes qüestions.

En moltes entrevistes de treball pregunten a les dones si són mares o si tenen pensat ser-ho. Us arriben casos d'aquestes pràctiques discriminatòries? Què opina?

• La jurisprudència del Tribunal Suprem té molt en compte les qüestions relacionades amb la igualtat, no sols entre dones i homes, sinó també respecte d'altres col·lectius. A més, els seus pronunciaments més recents tenen en compte la perspectiva de gènere en la interpretació normativa i en la resolució dels assumptes que arriben tant en cassació ordinària com unificadora, com així s'ordena pel legislador. En l'últim any no s'han examinat qüestions sobre discriminació en l'accés a l'ocupació (que seria el supòsit que encaixaria en la pregunta de si un treballador o treballadora pretén ser pare o mare), però sí que hi ha un ampli volum de sentències en què s'han examinat diferents conflictes des de la perspectiva de gènere: sostre de cristall, bretxa salarial, exclusió de la retribució variable en els permisos de paternitat, percep d'antiguitat per fixos discontinus, lesions sofertes durant el part, etc. En la Jornada que organitza el Col·legi de Graduats Socials de Balears, els exposaré aquelles sentències que, en matèria de Seguretat Social, han resolt el problema jurídic aplicant perspectiva de gènere.

Els graduats socials són els professionals que atenen i representen a persones en qualsevol causa laboral, creu que aquests professionals tenen ara més reconeixement després de tot el que han hagut de treballar amb els ERTOS, demandes, conciliacions per a ajudar a empreses i treballadors?

Els Graduats Socials són els principals especialistes en Dret del Treball i Seguretat Social, i els més pròxims a les empreses quan aquestes tenen problemes relacionats amb aquesta complexa branca del Dret. Són els principals assessors de les Pimes (que constitueix la base econòmica del nostre país), i als quals recorren els treballadors quan sembla no haver-hi solució jurídica a un problema laboral o de Seguretat Social. El seu treball durant la pandèmia ha estat realment important, assumint responsabilitats en el seu assessorament en circumstàncies excepcionals i realment complexes, estudiant dia i nit una normativa que anava canviant a mesura que la pandèmia s'imposava en les nostres vides. Els Graduats Socials han estat els silenciosos protagonistes que han permès salvar moltes empreses i innombrables llocs de treball, aprofitant l'especialització dels seus coneixements en la branca Social del Dret i adaptant aquests a la normativa (abundantíssima i d'una extrema complexitat) que ha sorgit durant la pandèmia, i tot això canviant la tradicional forma de relació amb la justícia imposada per les circumstàncies excepcionals viscudes. En la meva humil opinió, els Graduats Socials han tingut poc protagonisme en els mitjans de comunicació a pesar que el seu treball s'ha incrementat exponencialment quan l'activitat laboral pràcticament es va paralitzar, però estic convençuda que totes aquelles empreses que han subsistit gràcies a l'assessorament dels Graduats Socials i aquells treballadors que han vist garantits ingressos mitjançant prestacions del Sistema de Seguretat Social i que han mantingut els seus llocs de treball gràcies a la labor dels Graduats Socials, els agraeixen el seu bon fer professional, però aquest agraïment hauria d'haver tingut un major reflex en la societat. Com que això és una entrevista, li respon que esper que tinguin una major visibilitat en els mitjans de comunicació perquè la seva labor amb aquesta societat és impagable.ENQUESTA
T'agradaria que el Col·legi proporcionés més oportunitats per millorar habilitats interpersonals i de lideratge, com ara comunicació efectiva o lideratge?
Sí, em beneficiaria molt més formació en aquest àmbit.
Potser, depenent dels detalls específics del programa.
No, prefereixo enfocar-me en habilitats tècniques i acadèmiques.