USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dijous, 18 d'octubre de 2018
Noticias generales

Graduats Socials assisteixen a formació sobre elaboració de nòmines i assegurances socials

Palma, 18 d'octubre de 2018

Francisco Argüelles Sánchez, graduat social, va impartir el curs intermedi d'elaboració de nòmines i assegurances socials a la seu col•legial.

El temari d'aquesta formació va estar basat en dotar les persones relacionades amb les relacions laborals i RRHH de les empreses, dels elements necessaris per a interpretar i confeccionar diferents tipus de nòmines i assegurances socials a través d'un primer acostament a la gestió, sense necessitat de coneixements previs.

El curs va ser preparat per formar persones que sense necessitat de coneixements previs, hagin estat interessades en conèixer el funcionament de les nòmines i assegurances socials en una empresa a través d'un primer acostament a la confecció de nòmines i assegurances socials. També per a aquells interessats en actualització i reciclatge professional.

La presentació del ponent la va realitzar Jesús Avilés, vocal de la Junta de Govern; en tant que l'organització va estar a càrrec de l'Il.ltre. Col•legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears en col•laboració amb la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears.