USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimarts, 11 d'octubre de 2022
Noticias generales

IX Edició de les Jornades Laboralistes de Dret del Treball i de la Seguretat Social de Balears

Palma, 11 de octubre de 2022

El Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Balears, en colaboración amb la Fundació de Graduats Socials de Balears, Servicio Balear de Prevención, Wolters Kluwer y Fabroker i Banc Sabadell, va organitzar la 9 Edició de les Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social.

Els dies 6 i 7 d'octubre, es varen reunir en la Seu Col·legial, els professionals del Dret Laboral, per a debatre els temes d'actualitat en el terreny laboral.
Les cinc ponències que configuraven el programa estaven dirigides a tots els operadors jurídics i econòmics, col·legiats, precol·legiats i externs, que volguessin aprendre o actualitzar els coneixements en matèries de vital importància per a una correcta i adequada visió de la Justícia Social.

Després de l'acte de benvinguda de les Jornades, a càrrec del Excm. Sr. Carlos Gómez Martínez, Sr. Carlos Gómez Martínez, President del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i Apol·lònia Mª Julià, Presidenta del Col·legi, es va donar pas a la primera de les ponències “La Carta Social Europea i la seva aplicació pràctica. Especial referència a les indemnitzacions addicionals”
La sessió formativa va ser impartida per l'Il·lustre Joan A. Maragall, Magistrat especialista de la Sala social de Tribunal Superior de Justícia de Balears, qui va ser presentat per Mercè Garcia, Vicepresidenta de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Balears.

A continuació, la Il·lustre Sra. Concepción E. Morales Vállez, Magistrat suplent de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, va exposar “L'extinció del contracte de treball per causes objectives. Especial referència a les causes econòmiques: Aspectes formals i de fons”. Va ser presentada per Pedro Mir, Secretari General del Col·legi.

El divendres 7 d'octubre, va arrencar amb la ponència de Mónica Falcón Sáez i Carmen Espolita Suárez, Sotsinspectores laborals d'Ocupació i Seguretat Social, de la unitat especialitzada en l'Àrea de l'Oficina Nacional de la lluita contra el frau fiscal, que portava el títol de “Anàlisi de la figura del fals autònom. Criteris del Tribunal Suprem”. La sessió va ser presentada i moderada per Daniel Ruiz, membre de la Junta de Govern del Col·legi.

Tot seguit, es va fer un coffee break per a tenir una estona agradable de xerrada i compartir idees.
Després del descans, va arribar el torn de Carolina Gala Durán, Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el seu col·loqui sobre “L'impacte de la bretxa de gènere en les relacions laborals: Reptes i instruments d'actuació”. La seva intervenció va ser presentada per la Presidenta,, Apol·lònia Mª Julià.

L'última ponència “Assessoria Laboral en l'entorn digital. Sobre Whatsapps, xarxes socials i clàusula contractual”, va ser a càrrec de José Manuel Raya, Vocal del Col·legi i va ser presentat per Eva Camarasa, membre de la Junta.
En l'acte de clausura van intervenir Jesús García Fernández, Director Provincial de l’INSS a Balears, Mª Rosario Rodríguez Lasheras, Directora Provincial de la TGSS a Balears, Sonia Barranco Álvarez, Directora Provincial del SEPE a Balears i la nostra Presidenta, la Il·lustríssima Apol·lònia Mª Julià.

Un any més, agraïm als ponents, entitats patrocinadores i col·laboradores i als assistents, l'interès i el temps dedicat. Aquesta nova edició, ha superat totes les expectatives.

Gràcies. Ens veiem en la X Edició.