USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 5 de juny de 2020
Noticias generales

La presidenta, Apol·lònia Maria Julià Andreu pren possessió del seu càrrec

Palma, 5 de juny de 2020

Apol.lònia Maria Julià Andreu va prendre possessió com a presidenta de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears en el transcurs de la Junta General Ordinària. Apol·lònia Julià va ser proclamada novament per a la presidència d'acord amb l'estipulat en la normativa i després de reunir tots els requisits. La presa de possessió es va realitzar a la sala d'actes de Col·legi, davant el secretari general Sr. Pedro Mir Llompart i la Junta de Govern i els col·legiats assistents a la reunió.
ENQUESTA
En relació amb la pandemia ocasionada pel COVID-19, Creu Vè que el col·lectiu de Graduats Socials ha tingut i té suficient visibilitat en la societat?
Sens dubte, a rel de la pandemia el nostre col·lectiu és més visible
El nostre col·lectiu segueix sense ser visible en la societat
Sempre hem estat suficientment visibles independentment d'aquesta situació