USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 1 d'octubre de 2021
Noticias generales

La presidenta assisteix a la presentació de la campanya «La justícia, també en català»

Palma, 1 de octubre de 2021

Es presenta la campanya «La justícia, també en català»

El capvespre d’aquest dijous s’ha presentat públicament la campanya «La justícia, també en català» a la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), a Palma. La campanya té la finalitat de promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans.

A la presentació hi han intervingut el president del TSJIB, Carlos Gómez; el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, Miquel Company; la presidenta del Col·legi de Graduats Socials, Apol·lònia Maria Julià, i el president de l’Obra Cultural Balear, Josep de Luis.

La iniciativa ha estat promoguda pel TSJIB, el Govern de les Illes Balears, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, el Col·legi Notarial i l’Obra Cultural Balear.

El president del TSJIB, Carlos Gómez, ha afirmat que es tracta d’una “campanya inclusiva” que neix de la necessitat de garantir els drets dels ciutadans, ja que “exercir un dret no pot ser un acte heroic pels ciutadans, sinó un acte de normalitat”.

Per la seva banda, el conseller Miquel Company ha recordat que els ciutadans tenen “dret a emprar la llengua catalana davant qualsevol administració que tengui presència a les Illes Balears” i ha refermat el compromís del Govern amb la llengua pròpia de les Illes Balears i amb els drets lingüístics dels ciutadans.

La presidenta del Col·legi de Graduats Socials, Apol·lònia Maria Julià, ha parlat en nom de tots els col·legis professionals que formen part de la campanya. Julià ha remarcat que la iniciativa pretén “informar i ajudar per tal que tots els professionals implicats i els ciutadans puguin emprar el català de forma normal”.

Finalment, el president de l’Obra Cultural Balear, Josep de Luis, ha apuntat que “s’obre un camí de grans oportunitats per a la llengua catalana” en l’Administració de justícia.

La campanya suposa una obertura a tota la societat pel fet d’incorporar l’ús de la llengua catalana i aproxima l’Administració de justícia als ciutadans. En aquest sentit, cerca equiparar aquesta administració a la resta de d’administracions públiques radicades a les Illes Balears quant a l’ús de la llengua catalana.

Durant els darrers mesos, un grup de treball ha elaborat un pla d’actuacions que marca els objectius, les línies de treball i les actuacions que es presenten com a punt de partida, tot i que resta obert a noves propostes que puguin sorgir. La campanya té tres col·lectius destinataris: l’Administració de justícia, els operadors jurídics i els ciutadans. Les accions posen el focus en la formació, l’oferiment de recursos, el foment de l’ús, la informació, i la sensibilització i la defensa dels drets dels ciutadans.

S’ha posat en marxa el web justiciaencatala.illesbalears.cat per facilitar l’accés dels treballadors d’aquest àmbit a les eines existents per donar resposta a les necessitats en matèria de llengua catalana que poden tenir en la seva activitat professional. Entre altres materials, ha reeditat el Vocabulari de dret, editat el 2009 per la Universitat de Barcelona i la Universitat de València, a fi d’acostar els professionals al llenguatge jurídic català.
ENQUESTA
T'agradaria que el Col·legi proporcionés més oportunitats per millorar habilitats interpersonals i de lideratge, com ara comunicació efectiva o lideratge?
Sí, em beneficiaria molt més formació en aquest àmbit.
Potser, depenent dels detalls específics del programa.
No, prefereixo enfocar-me en habilitats tècniques i acadèmiques.