USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 30 d'octubre de 2020
Noticias generales

Nova formació de l'Fòrum Aranzadi Social a la seu Col·legial

Palma, 30 d'octubre de 2020

El FÒRUM ARANZADI SOCIAL ha estat presidit avui per Il·lm. Sr. Antoni Oliver Reus. President de la Sala del Social del TSJIB i Sra. Apol·lonia Julià Andreu, presidenta de el Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears.

El Fòrum Aranzadi és una trobada entre professionals, basat en la pràctica i el debat, destinat a l'actualització contínua dels coneixements necessaris en l'àmbit de el Dret Laboral i de la Seguretat Social.

Els objectius són l'actualització de coneixements: ser el primer a conèixer, de la mà de prestigiosos ponents de diferents perfils les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i les diferents interpretacions que d'elles han fet els tribunals. Resoldre dubtes i possibilitat d'opinar sobre els temes plantejats gràcies a el format altament participatiu de les sessions. Això li permetrà formar-se i estar a el dia en el seu treball. Contactar amb altres assistents als Fòrums, professionals de el Dret Laboral i amb els ponents, el que, sens dubte, contribuirà a ampliar la seva xarxa de relacions professionals.
AGENDA