USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Divendres, 25 de setembre de 2020
Noticias generales

Nova formació Fòrum Aranzadi Social a la seu Colegial

Palma, 25 de setembre de 2020El FÒRUM ARANZADI SOCIAL ha estat presidit avui per Il·lm. Sr. Antoni Oliver Reus. President de la Sala del Social de l'TSJIB i Sra. Apol·lonia Julià Andreu, presidenta de el Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears.

El Fòrum Aranzadi és una trobada entre professionals, basat en la pràctica i el debat, destinat a l'actualització contínua dels coneixements necessaris en l'àmbit de el Dret Laboral i de la Seguretat Social.

Els objectius són l'actualització de coneixements: ser el primer a conèixer, de la mà de prestigiosos ponents de diferents perfils les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i les diferents interpretacions que d'elles han fet els tribunals. Resoldre dubtes i possibilitat d'opinar sobre els temes plantejats gràcies a el format altament participatiu de les sessions. Això li permetrà formar-se i estar a el dia en el seu treball. Contactar amb altres assistents als Fòrums, professionals de el Dret Laboral i amb els ponents, el que, sens dubte, contribuirà a ampliar la seva xarxa de relacions professionals

El Fòrum Aranzadi és una eina d'actualització permanent sobre les novetats normatives, jurisprudencials i doctrinals en aquest canviant camp. Es realitza a través d'una exposició senzilla i rigorosa dels criteris emanats dels diferents òrgans que integren l'Administració de Justícia amb especial atenció a la doctrina "de proximitat".

Els destinataris són: Responsables de recursos humans i / o de relacions laborals, advocats laboralistes, advocats d'empresa, graduats socials, assessors sindicals, empresarials i empleats públics.
ENQUESTA
La sala d'actes del col.legi està adaptat a les normes de ventilació contra la COVID, sent un espai segur per a reunions i esdeveniments. Saps que està disponible en la modalitat de lloguer?
1.-No sabia que estava adaptat a les normes de ventilació contra la COVID.
2.-No sabia que es podria arrendar.
3.-No necessito l'arrendament del mateix.
Coneixia que es podia arrendar.