USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimarts, 26 d'abril de 2022
Noticias generales

Nova Junta de Govern del Col·legi de Graduats Socials

Palma, 26 d'abril de 2022

L'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears compta amb una nova Junta de Govern. Han prestat jurament solemne els col·legiats José Manuel Raya Sánchez i Francisca Rufiandis Cabrer com a nous vocals, tots dos ho han fet davant de la presidenta Apol·lònia Julià i membres de l'actual Junta.

L'acte es va fer a la seu corporativa a Palma en un esdeveniment emotiu i solemne. La Junta de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears ha quedat de la següent manera: Presidenta, Il·lma. Sra. Apol·lònia Julià Andreu; Vicepresidentes Mª Gracia Matas Oliva i Mercè García Millan; Secretari General, Pedro Mir Llompart; Tresorer, Federico Hermosel Garrigué; Vicesecretari Fco. Javier Hernández Manera; Contador, Jesús Avilés Muñoz; Vocals exercents Demarcació Mallorca: José Manuel Raya Sánchez; Adela Soriano Fiallega, Mercè García Millán, Francisca Rufiandis Cabrer, Eva Camarasa Juan i Daniel Ruiz Cancho; Demarcació Menorca, Remigi Gornés Marqués; Demarcació Eivissa i Formentera, Marcos Martínez Vicedo; com a Vocal no exercent, Azucena López Perea.
AGENDA
ENQUESTA
Considera interessant per als Graduats Socials que desitgin iniciar-se en la intervenció judicial que el Col·legi creï una llista de Graduats Socials amb experiència que acceptin companys per acompanyar-los i instruir-los al Jutjat del Social?
Ho considero interessant i necessari quan un s'inicia.
No ho considero necessari.
No acudeixo al Jutjat del Social.