USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dimarts, 26 d'abril de 2022
Noticias generales

Nova Junta de Govern del Col·legi de Graduats Socials

Palma, 26 d'abril de 2022

L'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears compta amb una nova Junta de Govern. Han prestat jurament solemne els col·legiats José Manuel Raya Sánchez i Francisca Rufiandis Cabrer com a nous vocals, tots dos ho han fet davant de la presidenta Apol·lònia Julià i membres de l'actual Junta.

L'acte es va fer a la seu corporativa a Palma en un esdeveniment emotiu i solemne. La Junta de l'Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears ha quedat de la següent manera: Presidenta, Il·lma. Sra. Apol·lònia Julià Andreu; Vicepresidentes Mª Gracia Matas Oliva i Mercè García Millan; Secretari General, Pedro Mir Llompart; Tresorer, Federico Hermosel Garrigué; Vicesecretari Fco. Javier Hernández Manera; Contador, Jesús Avilés Muñoz; Vocals exercents Demarcació Mallorca: José Manuel Raya Sánchez; Adela Soriano Fiallega, Mercè García Millán, Francisca Rufiandis Cabrer, Eva Camarasa Juan i Daniel Ruiz Cancho; Demarcació Menorca, Remigi Gornés Marqués; Demarcació Eivissa i Formentera, Marcos Martínez Vicedo; com a Vocal no exercent, Azucena López Perea.
ENQUESTA
Com considera que es podria millorar la imatge pública del col·lectiu? Publicitat Jornades i conferències, publicitat en mitjans-xarxes socials o difusió d'èxits de col·legiats.
Ho considero necessari per millorar la nostra imatge.
No ho considero necessari.
Cada despatx té la pròpia identitat i imatge.