USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

NOTÍCIES

NOTÍCIES I NOVETATS

Dilluns, 14 de juny de 2021
Noticias generales

Renovació de Conveni de l'Oficina Jurídica de Col·legi

Palma, 14 de juny de 2021

Virginia Abraham, directora general de Treball i Salut Laboral s'ha reunit amb la presidenta del Col·legi, Apol·lònia Julià Apolonia i amb la vicepresidenta Emilia Goyanes per parlar sobre la renovació del conveni signat entre la Fundació de Graduats Socials i la Conselleria de Treball per al finançament de l'Oficina d'Orientació Jurídica- Laboral.
ENQUESTA
Com considera que es podria millorar la imatge pública del col·lectiu? Publicitat Jornades i conferències, publicitat en mitjans-xarxes socials o difusió d'èxits de col·legiats.
Ho considero necessari per millorar la nostra imatge.
No ho considero necessari.
Cada despatx té la pròpia identitat i imatge.
Encuesta finalizada