USUARIOS REGISTRADOS
USUARIOS REGISTRADOS

NOTICIAS

NOTICIAS Y NOVEDADES

Lunes, 5 de octubre de 2020
Noticias generales

Els graduats socials critiquen que els autònoms de temporada quedin fora dels ERTO

Palma, 5 d'octubre de 2020

Valoren positivament la pròrroga de les ajudes, però reclamen una millor organització per part de les administracions.
Ib3 Noticies


Els graduats socials lamenten que el Govern central no permeti als autònoms de temporada acolllir-se als ERTO pels requisits que es demanen. Estan obligats a no haver desenvolupat activitats ni haver estat donat d’alta des de l’1 de març fins al 31 de maig de 2020, un condicionant molt difícil de cumplir ja que en aquestes dates s’inicia l’activitat turística a les Illes.

Els graduats socials, no obstant, valoren positivament que s’hagin prorrogat els ERTO perquè donarà tranquil·litat, diuen, a moltes empreses i treballadors.

Però demanen que en aquesta segona fase de presentació d’ERTOs i pròrrogues, hi hagi una millor organització per part de les administracions. Els treballadors necessiten que sel’s respongui “amb temps i forma”, afirmen.

Más información

AGENDA
ENCUESTA
¿Considera interesante para los Graduados Sociales que deseen iniciarse en la intervención judicial que el Colegio cree una lista de Graduados Sociales con experiencia que acepten a compañeros para acompañarles e instruirles en el Juzgado de lo Social?
Lo considero interesante y necesario cuando uno se inicia.
No lo considero necesario.
No acudo al Juzgado de lo Social.