USUARIS REGISTRATS
USUARIS REGISTRATS

SOBRE

SERVEIS COL·EGIALS

Una de les principals funcions del Col.legi és oferir als col.legiats serveis útils que els facilitin la seva tasca professional. A continuació trobarà els principals serveis als quals pot accedir. Per a qualsevol dubte o consulta sobre ells no dubti a contactar amb els serveis administratius del Col·legi.

westlaw.es

Westlaw® és el Servei Jurídic en línia d'Editorial Aranzadi. El Col.legi posa a disposició dels col.legiats exercents l'accés gratuït a aquest servei. Si és vostè col.legiat exercent i no disposa de les claus d'accés, si us plau contacti amb el Col.legi. Els col.legiats no exercents poden accedir a aquest servei a la seu col.legial.

Formació:

La Comissió de Cultura i Formació, a través de l'anomenada Escola de Pràctica Professional, organitza activitats formatives, informatives i divulgatives com cursos, jornades, seminaris, conferències i taules rodones, amb l'objectiu de promoure i facilitar el reciclatge professional dels Graduats Socials.

Informació i documentació:

Periòdicament el Col.legi envia per correu electrònic normativa diària i circulars setmanals relacionades amb el món laboral, així com les convocatòries dels diferents actes formatius i en general qualsevol informació que pugui ser d'interès per als graduats socials.

Acords i col.laboracions:

Informació relativa als convenis, acords, col.laboracions i prestacions de serveis que el Col.legi ha pactat amb entitats públiques i privades per tal de facilitar l'acompliment de la tasca professional dels col.legiats.

Venda de materials i serveis:

El Col·legi posa a disposició dels col·legiats diferents materials i serveis com: calendaris laborals, carpetes per a la presentació de documentació al SOIB, quadres d'horaris, llibres de visita, paper timbrat col·legial, presentació de documentació en Estrangeria i SOIB, segellat d'apoderaments per a presentació a l'INSS i altres.

Assegurança de Vida:

El Col.legi té contractada una assegurança de vida, de manera gratuïta per tots els col.legiats, amb diferents garanties per Exercents i No Exercents.

Préstec de togues:

A la seu dels Jutjats del Social, al primer pis de l'edifici dels Jutjats de Sa Gerreria, els col·legiats tenen a la seva disposició en un armari togues propietat del Col·legi, per a ús exclusiu dels graduats socials.

Borsa de treball:

El Col·legi disposa d'una Borsa d'Ocupació a la seva web col·legial, en la qual es difonen ofertes i demandes d'ocupació.

Ús puntual despatx seu col·legial Palma:

El Col·legi posa a disposició dels col·legiats exercents una dependència, prèvia reserva, per reunió amb clients o preparació de treball.